IRSS Officers

IRSS Executive Board

 

President: Yiyu Yao (Canada)
E-mail: yyao@cs.uregina.ca

 

Vice President: Davide Ciucci (Italy)
E-mail: ciucci@disco.unimib.it

 

Secretary: Marcin Wolski (Poland)
E-mail: maarten.wolski@gmail.com

 

Editor: Łukasz Sosnowski (Poland)
E-mail: Lukasz.Sosnowski@ibspan.waw.pl

 

 

IRSS Steering Committee

 

 

Chair:  Guoyin Wang (China)
E-mail: wanggy@cqupt.edu.cn

Members (in alphabetic order):

 

 1. Chien-Chung Chan (USA)
 2. Chris Cornelis (Spain)
 3. Qinghua Hu (China)
 4. Masahiro Inuiguchi (Japan)
 5. Marzena Kryszkiewicz (Poland)
 6. Tianrui Li (China)
 7. Pawan Lingras (Canada)
 8. Ernestina Menasalvas (Spain)
 9. Sushmita Mitra (India)
 10. Zbigniew Suraj (Poland)
 11. Weizhi Wu (China)
 12. Jingtao Yao (Canada)IRSS Advisory BoardChair: Duoqian Miao (China)
E-mail: dqmiao@tongji.edu.cn

Members (in alphabetic order):

 1. Mihir K. Chakraborty (India)
 2. Salvatore Greco (Italy)
 3. Jerzy W. Grzymała-Busse (USA)
 4. Aboul E. Hassanien (Egypt)
 5. Ryszard Janicki (Canada)
 6. Richard Jensen (UK)
 7. Jiye Liang (China)
 8. Tsau Young Lin (USA)
 9. Qing Liu (China)
 10. Mikhail Moshkov (Saudi Arabia)
 11. Sankar K. Pal (India)
 12. Georg Peters (Germany)
 13. James F. Peters (Canada)
 14. Lech Polkowski (Poland)
 15. Sheela Ramanna (Canada)
 16. Zbigniew Ras (USA)
 17. Hiroshi Sakai (Japan)
 18. Andrzej Skowron (Poland)
 19. Dominik Ślęzak (Poland)
 20. Roman Slowinski (Poland)
 21. Shusaku Tsumoto (Japan)
 22. Bo Zhang (China)
 23. Ning Zhong (Japan)
 24. William Zhu (China)
 25. Wojciech Ziarko (Canada)